REDERIJ RINGOOT

Home Picture

Opgemerkte klantenservice

Bij Rederij Ringoot heerst permanent de hoogste standaard qua milieu en veiligheid. Er wordt heel soepel en snel op elke vraag ingespeeld, met een ongebreidelde flexibiliteit in het uitvoeren van de opdrachten.

De knowhow, de ervaring, het gevoel voor verantwoordelijkheid van elke individuele medewerker zorgen voor een kwalitatieve klantenservice op hoog niveau. Die wordt in stand gehouden door permanente bijscholing en door de vlotte wisselwerking tussen wal- en varend personeel. Het beste bewijs dat de premisse waargemaakt wordt, is de trouw van de klanten, wat een veelzeggende referentielijst tot gevolg heeft.

Gecertificeerde kwaliteitsgaranties

Rederij Ringoot functioneert als een eigentijds bedrijf. Service en kwaliteit worden constant door externen onder de loep genomen. Hun oordeel ligt vast in het kwaliteitscertificaat ISO9001.

Ecologie

Ook ecologie is iets waar Rederij Ringoot meer dan aandacht aan besteed. Bij her-motorisering van de schepen wordt dan ook de hoogste standaard nagestreefd. Getuige hiervan de green award welke door ons mts Poseidon werd gehaald in april 2012. Het certificaat werd intussen in 2015 en 2018 met succes vernieuwd.